Zamówienia refundowane: dołączanie plików do związków


Funkcja dostępna w pakiecie: Profesjonalny


Zamówienia przesyłane przez związki pszczelarskie zazwyczaj zawierają w sobie pliki, które warto mieć pod ręką. Podpięcie pliku bezpośrednio pod związek pozwoli Ci mieć do niego dostęp we wszystkich zamówieniach dołączonych do wybranego związku.

Pliki można dodatkowo podzielić na sezony, tak aby mieć dostępne tylko te pliki, które ważne są dla Ciebie w danym momencie.


Zależy nam na bezpieczeństwie Twoich danych, dlatego pliki przechowywane są w bezpiecznej, prywatnej chmurze internetowej, do której nie ma dostępu nikt z zewnątrz. Można je ściągnąć tylko i wyłącznie z Twojego konta pasieki.


Zanim zaczniesz

Aby dodać pliki do związku pszczelarskiego musisz:

Wymagania dla plików:

 • rozmiar maksymalny to 2 Mb
 • akceptowane rozszerzenia: jpg, png, pdf, doc, docx (MS Word), xls, xlsx (MS Excel)

Kroki do wykonania

Pliki do wybranego związku można dodać na dwa sposoby.

Dodanie przez ustawienia związków pszczelarskich

 1. Przejdź do ustawień zamówień: Lewe menu > Ustawienia > Zamówienia
 2. Wybierz sekcję: Związki Pszczelarskie
 3. Wyszukaj lub wybierz związek do edycji, używając ikony edycji otwórz okno edycji pojedynczego związku.
 4. W oknie edycji przejdź do sekcji dodawania plików
 5. Wybierz plik z dysku Twojego komputera, opcjonalnie wybierz sezon i prześlij plik do aplikacji
 6. Od tej pory pliki będą dostępne w zamówieniach refundowanych z wybranym związkiem i (opcjonalnie) sezonem
Sekcja plików dołączonych do związku pszczelarskiego w Aplikacji Hodowcy

Dodanie plików bezpośrednio z okna zamówienia

 1. Na ekranie zamówienia upewnij się, że jest zaznaczone zamówienie refundowane oraz wybrany jest związek pszczelarski.
 2. Po prawej stronie od nazwy związku znajduje się ikona edycji, jej kliknięcie spowoduje otwarcie okna edycji wybranego związku.
 3. Po otwarciu okna edycji postępuj jak w sposobie pierwszym.
 4. Dodane pliki z oznaczeniem sezonu pojawią się w rozwijalnej sekcji zamówienia, pod wybranym związkiem pszczelarskim.
Widok dołączonych plików do związku pszczelarskiego z ekranu zamówienia w Aplikacji Hodowcy

Kontakt