Ewidencja hodowlana


Funkcja dostępna w pakiecie: Podstawowy, Profesjonalny


Ewidencja hodowlana pozwala Ci zarządzać wszystkimi matkami urodzonymi w Twojej pasiece.

Niezależnie czy jest to matka reprodukcyjna czy użytkowa, dzięki modułowi Ewidencji hodowlanej możesz mieć pełną kontrolę nad matkami, które znalazły się w Twojej pasiece.

Dzięki ewidencji hodowlanej, możesz skorzystać z wybranych funkcjonalności:

  • automatyczne generowanie rodowodów matek pszczelich (wraz z własnym logiem pasieki)
  • Informacje o pochodzeniu matki pszczelej
  • Informacje o inseminacji matki pszczelej
  • Informacje o wpisach do rejestrów lub ksiąg hodowlanych
  • Informacje o aktualnym stanie matki pszczelej (np w którym ulu się znajduje)

Zanim zaczniesz

Aby rozpocząć pracę z Ewidencją hodowlaną

Kroki do wykonania

  1. Przejdź do sekcji Ewidencji hodowlanej: Lewe menu > Hodowla > Ewidencja hodowlana
  2. Używając przycisku w prawym dolnym rogu możesz dodać matkę do ewidencji.
  3. Możesz również edytować dowolną matkę znajdującą się w Twojej dotychczasowej ewidencji
  4. Numeracja kolejnych dodawanych matek jest uzależniona od ich daty urodzenia. Możesz kontrolować sposób numerowania w Sezonach hodowlanych

Widok ewidencji hodowlanej wraz z akcjami możliwymi do wykonania na pojedynczej matce pszczelej – Aplikacja Hodowcy
Widok edycji pojedynczej matki pszczelej – Aplikacja Hodowcy
Przykładowy rodowód wygenerowany dla matki pszczelej – Aplikacja Hodowcy

Kontakt