Serie hodowlane


Funkcja dostępna w pakiecie: Profesjonalny


Serie hodowlane pozwalają na zarządzanie matkami, które mają pojawić się w sezonie hodowlanym.

Wystarczy, że określisz daty wygyzania się matek w nadchodzącym sezonie a my zaproponujemy Ci w jakich terminach możesz wykonać poszczególne kroki procesu, tak aby zmaksymalizować szanse urodzenia matek danego dnia.

Serie hodowlane są powiązane z Pracami pasiecznymi, w poszczególnych dniach określonych w wybranych seriach będziesz widzieć jakie prace trzeba wykonać, aby rozpocząć hodowlę serii.

Co więcej, każdego upływającego dnia możesz wpisywać wyniki poszczególnych kroków dla hodowli (ilość przełożonych larw, ilość zaizolowoanych czy ilość wygryzionych matek), dzięki czemu umożliwimy Ci prognozowanie ilości dostępnych matek do sprzedaży w nadchodzących tygodniach .

Serie są również złączone z modułem Zamówień, więc ich użycie pozwala Ci szybciej uzyskać odpowiedź na pytanie klienta: „Na kiedy mogę zamówić matkę pszczelą?”.

Zanim zaczniesz

Aby skorzystać z Serii hodowlanych:

Kroki do wykonania

 1. Przejdź do ekranu Serii: Lewe menu >Hodowla > Serie Hodowlane
 2. Jeżeli jeszcze nie posiadasz skonfigurowanych Sezonów hodowlanych, polecamy dodać pierwszy za pomocą menu do wybierania sezonów.
 3. Dodaj pierwszą serię za pomocą przycisku w dolnym prawym rogu ekranu.
 4. W trakcie dodawania podaj nazwę serii, datę wygryzienia matek pszczelich oraz spodziewaną ilość urodzonych matek.
 5. Jeżeli wypełnisz datę wygryzania lub datę przekładania larw, pozostałe daty wypełnią się automatycznie na podstawie cyklu rozwoju matki pszczelej. Każdą z tych dat możesz edytować wedle Twoich preferencji.
 6. Opcjonalnie możesz wybrać sezon do którego ma być przypisana seria oraz matkę reprodukcyjną z ewidencji hodowlanej. Dzięki temu wszystkie matki urodzone z serii będą miały automatycznie przypisaną swoją matkę co umożliwi bezproblemowe generowanie dokumentów pochodzenia dla sprzedawanych matek pszczelich.
 7. Możesz dodawać wiele serii na wybrany dzień, każda z nich może mieć inną matkę reprodukcyjną.

Widok serii hodowlanych – Aplikacja Hodowcy
Ekran dodawania serii hodowlanej – Aplikacja Hodowcy

Praca z seriami hodowlanymi w sezonie pszczelarskim

Wyznaczone daty w Seriach hodowlanych pozwalają nam na zaplanowanie prac hodowlanych w trakcie sezonu. W sekcji Prac hodowlanych w dniu, w którym został oznaczony konkretny krok dla serii pojawi się okno umożliwiające wpisanie liczebności poszczególnych kroków:

 • przekładania larw
 • komasacji
 • izolowania
 • ilości wygryzionych / ilości utraconych przy wygryzaniu
Widok serii hodowlanej z panelu Prac pasiecznych – Aplikacja Hodowcy

Wprowadzone dane pozwalają nam prognozować ilość matek urodzonych w następnych seriach, a co za tym idzie – ilość matek dostępnych do sprzedaży na dany dzień. Z poziomu panelu Serii hodowlanych możesz również przeglądać statystyki wydajności poszczególnych kroków.

Aktywne prognozowanie ilości matek wygryzionych – Aplikacja Hodowcy

Możesz również wprowadzić dane dotyczące liczebności poszczególnych kroków z poziomu edycji Serii hodowlanej.

Ekran edycji Serii hodowlanej – Aplikacja Hodowcy

Prognozowanie w Seriach hodowlanych

Dzięki zaawansowanemu prognozowaniu jesteśmy w stanie zakładać ilość wygryzionych matek pszczelich w przyszłości, dając Ci przewagę w rozmowach z klientem odnośnie terminu dostarczenia zamówionych matek.

Prognozowanie korzysta z dwóch metod – bazowej i dynamicznej.

Prognozowanie bazowe aktywne jest w momencie, kiedy nie posiadamy wystarczającej ilości danych historycznych aby rozpocząć prognozowanie dynamiczne. Bazowa prognoza zakłada 20% strat (80% wydajności) poszczególnego kroku wychowu matek pszczelich. Wartości poszczególnych wydajności możesz edytować w ustawieniach pasieki, domyślnie ustawione są na 80% wartości:

Ustawienia wydajności kroków hodowlanych w Seriach – Aplikacja Hodowcy

Dynamiczne prognozowanie oparte jest na średnich ważonych poszczególnych kroków wychowu – opartych o dane z ostatnich 14 dni. Dzięki temu na podstawie historycznych danych jesteśmy w stanie prognozować ilość spodziewanych matek w przyszłości.

Możesz wyłączyć wybrane serie ze statystyk za pomocą ustawień dostępnych w oknie edycji serii. Dla niektórych możesz również wybrać domyślne wartości prognozowania, pochodzące z ustawień pasieki.

Połączenie prognoz z zamówieniami

Prognozowana ilość matek pszczelich oparta o Serie hodowlane pojawia się w modułach zamówień jako ilość matek jednodniowych (NU – nieunasienionych) dostępnych do sprzedania na dany dzień.

Dzięki temu w trakcie przyjmowania zamówienia od klienta możesz łatwo uzyskać odpowiedź na pytanie kiedy będzie możliwa wysyłka zamówionych produktów.

Poglądowe połączenie prognoz z modułem Zamówień – Aplikacja Hodowcy

Kontakt