Dołączanie plików do zamówienia


Funkcja dostępna w pakiecie: Profesjonalny


Dla pojedynczych zamówień pojawia się czasem potrzeba dołączenia pliku, np. kopii zamówienia przychodzącego wiadomością e-mailową.

Udostępniliśmy więc możliwość dodania plików bezpośrednio do zamówienia, tak aby były w jednym miejscu.


Zależy nam na bezpieczeństwie Twoich danych, dlatego pliki przechowywane są w bezpiecznej, prywatnej chmurze internetowej, do której nie ma dostępu nikt z zewnątrz. Można je ściągnąć tylko i wyłącznie z Twojego konta pasieki.


Zanim zaczniesz

Aby dodać pliki do związku pszczelarskiego musisz:

Wymagania dla plików:

  • rozmiar maksymalny to 2 Mb
  • akceptowane rozszerzenia: jpg, png, pdf, doc, docx (MS Word), xls, xlsx (MS Excel)

Kroki do wykonania

  1. Przejdź do pojedynczego zamówienia: Lewe menu > Zamówienia > Lista zamówień
  2. Dodaj nowe zamówienie lub wybierz jedno z istniejących zamówień
  3. W oknie z danymi głównego klienta przejdź do sekcji dodawania plików
  4. Wybierz plik z dysku Twojego komputera i prześlij plik do aplikacji
  5. Od tej pory pliki będą dostępne w wybranym zamówieniu
  6. Dodając ponownie plik o tej samej nazwie, nadpiszesz go w naszym systemie, nie ma więc potrzeby usuwania i dodawania plików na nowo.
Sekcja plików zamówienia w oknie głownego klienta – Aplikacja Hodowcy
Widok dołączonych plików do zamówienia – Aplikacja Hodowcy

Kontakt