Fakturowanie bezpośrednio z aplikacji


Funkcja dostępna jako rozszerzenie: Faktury


Wystawianie faktur dla wielu zamówień dziennie może być czasochłonne, dlatego przygotowaliśmy dodatek do naszej aplikacji, który pozwoli Ci wystawić fakturę za pomocą kilku kliknięć myszką!

Wygenerowane faktury elektroniczne możesz przesłać klientowi lub wydrukować i dołączyć do wysyłanego zamówienia.


Numer faktury generujemy automatycznie na podstawie daty i poprzednio wystawionych faktur w naszym systemie. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, faktura musi zawierać kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje.

Oznacza to, że możesz mieć jednocześnie wiele równoległych serii numeracji faktur, o ile pozwalają one na jednoznaczną identyfikację pojedynczej faktury.


Zanim zaczniesz

Aby dodać pierwszą fakturę, musisz posiadać:

Kroki do wykonania

Dodanie faktury bezpośrednio z zamówienia

  1. Przejdź do pojedynczego zamówienia: Lewe menu > Zamówienia > Lista zamówień -> wybrane zamówienie
  2. Wybierz z zamówienia wysyłkę, dla której chcesz przygotować fakturę
  3. Przejdź do sekcji rozliczeń, jeżeli nie jest w niej wybrany płatnik – faktura zostanie wystawiona na adresata przesyłki.
  4. Kliknij w przycisk dodania nowej faktury do wysyłki
  5. W otworzonym oknie większość informacji zostanie pobrana z danych zamówienia.
  6. Za pomocą przycisków w sekcji Pozycje faktury możesz łatwo dodać produkty oraz wysyłkę określoną w zamówieniu.
  7. Dodatkowo możesz sprawdzić szczegóły płatności dla danej faktury oraz dodać notatkę (uwagę), która również zostanie zamieszczona na fakturze.
  8. Po zapisaniu wszystkich danych faktura jest wygenerowana i przypisana do wysyłki.
  9. Używając ikony drukowania możesz pobrać plik PDF z wygenerowaną fakturą na dysk Twojego komputera i wysłać ją do klienta.

Dodawanie faktury z listy faktur

Możesz dodać fakturę z listy faktur, w tym celu przejdź do sekcji Rozliczenia > Faktury i dodaj nową fakturę używając przycisku w prawym dolnym rogu ekranu. Następnie dodaj szczegóły faktury i zapisz ją, aby pojawiła się na liście Twoich faktur.

Widok listy faktur z opcją dodania nowej faktury – Aplikacja Hodowcy

Kontakt