Przypadki użycia

W tej sekcji postaramy się opisać podstawowe przypadki użycia naszej aplikacji.

Postaramy się opisać nasze aplikacje z perspektywy użytkownika, skupiając się na tym, co system robi, a nie jak działa.

W poszczególnych scenariuszach opiszemy cele użytkowników oraz kroki, które są niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Kontakt