Sezony hodowlane


Funkcja dostępna w pakiecie: Podstawowy, Profesjonalny


Prace w pasiece mają charakter sezonowy, dlatego wprowadziliśmy w aplikacji możliwość ustawienia sezonów.

Dzięki temu masz możliwość podzielenia wybranych informacji w aplikacji na sprawy bieżące oraz te z poprzednich sezonów, co pozwoli Ci się skupić na obecnej pracy.

Sezony wpływają na:

 • Zamówienia
 • Serie hodowlane
 • Partie matek

Jeśli posiadasz już dodane zamówienia w aplikacji, nie obawiaj się, że dodanie sezonu będzie wymagało ręcznego przypisania wszystkich istniejących danych do danego sezonu. Dodanie lub edycja sezonu automatycznie przypisze istniejące zamówienia, serie oraz partie matek do wybranego sezonu!


Zanim zaczniesz

Aby dodać sezon, musisz posiadać:

Kroki do wykonania

 1. Przejdź do ustawień sezonów: Lewe menu > Ustawienia > Główne
 2. Wybierz sekcję Sezony
 3. Używając przycisku w prawym dolnym rogu otwórz okno dodania sezonu
 4. Możesz również edytować dowolny już stworzony sezon
 5. Wpisz nazwę sezonu, następnie wybierz datę startu i końca sezonu
 6. Opcjonalnie możesz uzupełnić opcje numeracji matek pszczelich w tym sezonie, będą one brane pod uwagę w Ewidencji Hodowlanej
 7. Zapisz zmiany
 8. Utworzone sezony będą dostępne w sekcji Zamówień, Serii oraz Partii matek.
 9. Aktualny sezon (wg ustawionych dat) będzie zawsze wybrany jako aktywny.

Widok ustawień sezonów w Aplikacji Hodowcy
Edycja wybranego sezonu – Aplikacja Hodowcy

Kontakt