Własne logo pasieki


Funkcja dostępna w pakiecie: Profesjonalny


Dzięki własnemu logotypowi wszystkie dokumenty generowane w naszej aplikacji mogą zawierać Twój znak firmowy.

Dzięki tej funkcji masz możliwość umieszczenia swojego logo na generowanych:

  • Fakturach
  • Rodowodach i kartach pochodzenia matek pszczelich
  • Raportach dla związków pszczelarskich

Zanim zaczniesz

Aby dodać logo, musisz posiadać:

Wymagania dla plików:

  • rozmiar maksymalny to 500 Kb
  • akceptowane rozszerzenia: jpg, jpeg, png

Kroki do wykonania

  1. Przejdź do ustawień sezonów: Lewe menu > Ustawienia > Główne
  2. Wybierz sekcję Logo
  3. Dodaj plik z dysku w sekcji Prześlij logo

Ustawienia logotypu w Aplikacji Hodowcy Partnera Pszczelarza
Widok ustawień po dodaniu logo – Aplikacja Hodowcy
Przykładowy rodowód dla matki pszczelej z własnym logo pasieki – Aplikacja Hodowcy

Kontakt