Historia płatności

Dzięki naszej aplikacji będziesz w stanie przejrzeć historię Twoich płatności składek.

Zanim zaczniesz

Aby rozpocząć używanie naszej aplikacji, musisz posiadać

Kroki do wykonania

  1. Przejdź do aplikacji https://klub.partnerpszczelarza.pl/
  2. Zaloguj się swoim kontem
  3. W głównym menu znajdującym się po lewej stronie wybierz panel Historia płatności.
  4. Na panelu możesz przejrzeć swoje dotychczasowe płatności. Każda płatność zawiera szczegóły opłaconych składek.

Kontakt