Polityka prywatności

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twojej prywatności i Twoich danych osobowych. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”. 

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantują im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

Niniejszy dokument (“Polityka Prywatności”) stanowi informację na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, ich zakresu oraz celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z naszej aplikacji.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Partner Pszczelarza sp. z o.o.

Oznacza to, że jako ADO i usługodawca danej aplikacji, decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?

Przejdź do zakładki „Kontakt” gdzie udostępniliśmy formularz zgłoszenia wniosków dotyczących Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem, możesz się z nami kontaktować także na adres:

e-mail: hello@partnerpszczelarza.pl

adres: al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, Polska, z dopiskiem „RODO”

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane ujawnione przez Ciebie w koncie użytkownika danej aplikacji, dane zawierające informacje o odwiedzonych aplikacjach (w tym treściach zaprezentowanych w aplikacjach), informacje zapisane w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej oraz dane lokalizacyjne generowane przez Twoje urządzenie (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach). 

Podajesz nam Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Ci usług, np. przy zakładaniu kont czy profili w aplikacji, wypełniając formularze lub okna rejestracyjne w usługach, w procesie instalacji aplikacji, dane zmienione przez Ciebie podczas edycji kont (takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, wiek, płeć, miasto, datę urodzenia, numer PESEL, numery weterynaryjne, dane sprzedażowe, dane dotyczące Twojej przynależności do danej organizacji pszczelarskiej i Twojego w niej statusu).

Przetwarzamy także dane zbierane podczas Twojej aktywności w usługach – aplikacji, m.in. w zakresie interesujących Ciebie treści, odwiedzanych stron i miejsc, czasu wizyty w danym miejscu, Twoje kliknięcia, sposób korzystania z usług (np. newsletter, powiadomienia), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Przetwarzanie przez nas opisanych powyżej danych zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w usługach ) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez nas drogą elektroniczna usług obejmujących udostępnianie treści w ramach naszych aplikacji i podobnych narzędzi internetowych.

Udostępniając usługi hostingu – przechowujemy na naszych serwerach dane, które samodzielnie, dobrowolnie publikujesz za pomocą udostępnionych Ci narzędzi informatycznych w sieci Internet, w określonych usługach.

Zakres przetwarzanych konkretnych danych jest różny w poszczególnych usługach – informacje szczegółowe prezentujemy dla każdej usługi w procesie rejestracji do danej usługi lub w regulaminie usługi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli uzyskamy zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub w ramach stosunku umownego z Tobą, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO może być również wykorzystany jako podstawa prawna przetwarzania danych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub osoby trzeciej, a jednocześnie nadrzędnego charakteru wobec tych interesów nie mają Twoje interesy, podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.

W ramach niniejszej polityki prywatności zawsze wskazujemy podstawę prawną uzasadniającą przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługę korzystania z aplikacji poprzez posiadane w niej konto, albo usługę powiadomień lub newslettera), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Gdy zgadzasz się na dostarczanie Tobie powiadomień lub newslettera, to prosimy Cię o dodatkową zgodę na kontakt na wskazany przez Ciebie adres email lub numer telefonu – wymaga od nas tego prawo. W obu wypadkach umowa o dostarczenie usługi upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jej wykonania (np. danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta lub w treści zgody na otrzymywanie newslettera). Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.
 2. W celu zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (także na zlecenie osób trzecich) lub promocji własnych usług. W celu marketingowym i statystycznym związanym z lepszym dostosowaniem treści reklamowych i redakcyjnych Twoje dane mogą być przetwarzane także poprzez tworzenie porównań i zestawień z danymi innych użytkowników (w tym danymi dotyczącymi aktywności w naszych usługach – np. przeglądania informacji dotyczących danej tematyki) oraz analizę takich porównań i zestawień. W celu marketingowym oraz w celu dostosowania zawartości naszej aplikacji możemy także analizować treści jakie zostały uruchomione lub wyświetlone przez Ciebie, które odwiedziłeś oraz sposób ich uruchomienia lub wyświetlenia (przykładowo jeśli wielu użytkowników przesuwa ekran by zobaczyć daną treść postaramy się ją umieścić w bardziej widocznym miejscu, a w przypadku gdy zaprezentowana zostanie Ci określona reklama postaramy się dobrać do niej inne adekwatne reklamy). Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 3. W celu realizacji usług dostarczanych Ci przez naszych Zaufanych Partnerów oraz przez nas dla podmiotów trzecich. Aby móc dostarczyć Tobie usługę (np. płatności elektronicznej) albo pokazać interesujące Cię treści lub reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy), albo danych udostępnianych przez nas w celu umożliwienia Tobie skorzystania z konkretnej, wybranej przez Ciebie usługi (np. e-płatności). Dane te przetwarzane są w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę, a w przypadku niektórych Partnerów w oparciu o uzasadniony interes administratora, także w celu umożliwienia Tobie skorzystania z wybranej przez Ciebie usługi, dostarczanej przez wybranego Zaufanego Partnera. Szczegóły są dostępna na liście Zaufanych Partnerów. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług; może mieć jednak wpływ na możliwość skorzystania przez Ciebie z wybranej usługi dostarczanej przez konkretnego Zaufanego Partnera. Masz możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania ww. danych jest uzasadniony interes administratora możesz wyrazić wobec niego sprzeciw. Zarządzanie Twoimi zgodami i wyrażenie lub wycofanie sprzeciwu, o którym mowa powyżej możliwe jest w ramach udostępnianego przez nas narzędzia działającego w oparciu o rozwiązanie dostarczane przez organizację branżową – Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB (Interactive Advertising Bureau) – dostęp do niego znajdziesz na dole tej strony (przycisk „Zmień swoje ustawienia prywatności”). Twoje dane przetwarzamy również jeżeli jest to wymagane przepisami prawa np. w celach podatkowych, rachunkowości, innych celach ustawowych. W przypadku, gdy udzieliłeś nam stosownej zgody będziemy także przetwarzać w opisanych wyżej celach marketingowych dane dotyczące Twojej aktywności na stronach współpracujących z nami partnerów – sklepów internetowych itp. Listę takich partnerów znajdziesz w zakładce „Zaufani Partnerzy” w menu głównym aplikacji.

Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas, a także Zaufanych Partnerów:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora). Przeprowadziliśmy testy równowagi w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które realizujemy w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, wskazane powyżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat testów równowagi – skontaktuj się z nami.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:

 • masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):
 • masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami w zakładce Kontakt, a w zakresie poszczególnych usług – zalogować się do usługi i skorzystać z udostępnionych w usłudze narzędzi IT.

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Twoje żądanie dotyczące Twoich danych poinformujemy Cię o tych odbiorcach.

Komu udostępniamy dane?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, księgowych, agencjom marketingowym, naszym doradcom prawnym, wybranym przez Ciebie dostawcom usług zewnętrznych oferowanych za pośrednictwem aplikacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie prawa lub umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Twoje dane osobowe udostępniamy także wybranym Zaufanym Partnerom, którzy zapewniają wykonywanie wybranych przez Ciebie usług dostępnych za pośrednictwem naszej aplikacji.  

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (a w niektórych przypadkach w oparciu o uzasadniony interes administratora) na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie – w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania prezentowanych treści) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, ww. dane mogą być udostępniane naszym Zaufanym Partnerom.

Powyższy akapit dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych także w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. 

Przekazywanie danych poza EOG

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych Zaufanych Partnerów np. Google mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

Załącznik: Polityka Cookies dla naszych aplikacji

Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.

W aplikacjach używamy znaczników internetowych, takich jak pliki np. cookie lub local storage, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji.

Czym są pliki „cookies”?

Są to pliki strony, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, np. komputerze, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową według indywidualnych preferencji użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, mają czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz swój unikalny numer. 

Do czego są używane pliki „cookies”?

Pliki „cookies” używane są celem dostosowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z takiej strony. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych przez co pozwalają na ulepszanie struktur strony i zawartości, oczywiście z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów administratora strony internetowej / aplikacji, w tym w szczególności ich użytkowników, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na: 

 1. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi: 
RodzajOpis
NiezbędneSą absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub jej funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.
FunkcjonalneSą ważne dla działania aplikacji: służą wzbogaceniu funkcjonalności aplikacji, bez nich aplikacja będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności aplikacji, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności aplikacji, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,służą bardzo ważnym funkcjonalnościom aplikacji, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
BiznesoweUmożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest aplikacja, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności aplikacji ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela aplikacji przychodów subsydiujących jej działanie. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.
 1. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika: 
RodzajOpis

Cookies tymczasowe (session cookies)
Cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu.
Cookies stałe (persistent cookies)Nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki lub aplikacji i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny / aplikacji.
 1. Ze względu na pochodzenie – administratora aplikacji, który zarządza cookies: 
RodzajOpis
Cookie własne (first party cookies)Cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny / aplikacji jaka została odwiedzona.
Cookie zewnętrzne (third-party cookies)Cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny / aplikacji.
 1. Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora aplikacji jej komponentów pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora aplikacji. 
 2. Ze względu na cel jakiemu służą: 
RodzajOpis
Konfiguracji aplikacjiUmożliwiają ustawienia funkcji i usług w aplikacji.
Bezpieczeństwo i niezawodność aplikacjiUmożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności aplikacji.
UwierzytelnianieUmożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna / aplikacja może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
Stan sesjiUmożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny / aplikacji. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron, używanych funkcjonalności, oglądanych treści lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron / używanych aplikacji.
ProcesyUmożliwiają sprawne działanie samej witryny / aplikacji oraz dostępnych na niej funkcji.
ReklamyUmożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny) / poza aplikacją.
LokalizacjaUmożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
Analizy i badania, audyt oglądalnościUmożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny / aplikacji lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
 1. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika: 
RodzajOpis
NieszkodliweObejmuje cookies: niezbędne do poprawnego działania witryny / aplikacji,potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny / aplikacji, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika.
BadająceWykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej / urządzenia mobilnego, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub urządzenia mobilnego.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej lub w aplikacji. 

Czy używamy Cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich?

Tak, korzystając z naszych aplikacji możesz otrzymywać Cookies pochodzące od naszych Zaufanych Partnerów. Cele marketingowe naszych Zaufanych Partnerów – nasi Zaufani Partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna informacja / reklama, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy reagują na wyświetlane treści. Nasi Zaufani Partnerzy mogą także, na podstawie zgody Użytkownika, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do zainteresowań Użytkownika określonych na podstawie informacji udostępnianych naszym Zaufanym Partnerom przez Użytkownika w trakcie korzystania z aplikacji. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z Zaufanymi Partnerami, aby pokazać umówione treści w naszej aplikacji lub poza nią, po odwiedzeniu przez Użytkownika określonej strony lub aplikacji. Oprócz technologii Local storage w naszej aplikacji mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania z naszych aplikacji lub pożądane z uwagi na ich specyfikę. Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz też pod linkami:

Kontakt