Aplikacja Hodowcy Blog

Aplikacja Hodowcy – krótkie podsumowanie po sezonie 2023

· 16 września 2023

Aplikacja Hodowcy Hodowcy matek pszczelich

Sezon hodowli matek pszczelich w roku 2023 był dla nas czasem intensywnych działań i przekształceń. Naszą uwagę poświęciliśmy przede wszystkim na cztery kluczowe obszary: stabilność, globalizację, integrację z e-nadawcą oraz doskonalenie procesów fakturowania. Oto podsumowanie naszych wysiłków i osiągnięć w obecnym sezonie.

Stabilizacja Aplikacji Hodowcy dla wielosezonowego używania

Jednym z naszych głównych celów podczas sezonu 2023 było zapewnienie stabilności i niezawodności naszej aplikacji. Wnioski wyciągnięte z poprzedniego sezonu zaowocowały solidną przebudową modułu zamówień, obsługi serii hodowlanych czy partii matek. Wprowadziliśmy przy tym obsługę mateczników oraz rozszerzyliśmy wsparcie dla zamówień refundowanych.

W trakcie sezonu skupiliśmy się na identyfikowaniu i usuwaniu błędów, optymalizacji wydajności oraz zwiększaniu odporności aplikacji na obciążenia.

Wsparcie dla wielu krajów

Od samego początku zamysłem naszej aplikacji było działanie na rynku globalnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów działających na wielu rynkach, rozszerzyliśmy zakres naszej funkcjonalności o kolejne kraje. Blisko współpracujemy z Norwegią, jednocześnie witamy kolejnych klientów z Czech, Rumunii, Austrii czy Chorwacji!

Doskonalenie połączenia z E-Nadawcą

To co sprawia, że nasze aplikacje są wyjątkowe to optymalizacja czasu, który spędzasz w samej aplikacji tak abyś jak najwięcej czasu mógł/a poświęcić na to co ważne – czyli pracę w pasiece. Blisko współpracując z pszczelarzami staramy się wyłapać wąskie gardła, w których codzienne czynności stają się czasochłonne.

Jedną z takich funkcji jest integracja z e-nadawcą, która okazała się kluczowa dla wielu naszych klientów. Dzięki naszym zmianom w aplikacji, już teraz możliwe jest wygenerowanie druku e-nadawcy za pomocą jednego kliknięcia! Wszystkie informacje potrzebne e-nadawcy brane są bezpośrednio z zamówienia a jeżeli chcesz zmienić parametry przesyłki – również można to zrobić w łatwy, szybki i intuicyjny sposób.

W tym sezonie w pełni zaangażowaliśmy się w doskonalenie tego procesu, rozszerzyliśmy i zoptymalizowaliśmy nasze połączenie z e-nadawcą, aby ułatwić naszym użytkownikom szybkie i bezproblemowe korzystanie z usług tego partnera.

Dopracowanie procesów fakturowania

Kolejnym czasochłonnym elementem dla naszych klientów było fakturowanie zamówień, dlatego też postanowiliśmy uczynić ten proces efektywnym i precyzyjnym. W dalszym ciągu pracujemy nad usprawnieniem naszego modułu do fakturowania, umożliwiając klientom szybsze tworzenie faktur, dostosowywanie ich do własnych potrzeb oraz połączenie ich z raportami dla zamówień refundowanych.

Obecnie ulepszamy moduł fakturowy aby lepiej wspierał klientów, którzy nie są zwolnieni z VAT.

To nie wszystko

Wraz z intensywnymi pracami nad dużymi modułami aplikacji, rozwiązywaliśmy bieżące potrzeby hodowców:

Wsparcie dla mateczników

Zarówno zamówienia, partie jak i tryb skupiony uzyskały nową funkcjonalność, wpierającą używanie mateczników w pasiece hodowlanej. Jeżeli partia matek została utworzona z mateczników, tryb skupiony pozwala na utracenie niewygryzionego matecznika.

Analityka zamówień

Pojawiła się również podstawowa analityka zamówień, pokazująca statystyki aktywnych oraz zrealizowanych zamówień.

Ewidencja hodowlana

Rozpoczęliśmy pracę nad ewidencją hodowlaną, która automatycznie, na podstawie matek wygryzionych z serii, parti czy dodanych ręcznie do uli – tworzy ewidencję hodowlaną przetrzymującą informacje o matkach i ich rodowodzie.

Multipaczka

Specyfika branży hodowców matek pszczelich powoduje, że często tego samego dnia wysyła się przesyłki różnych zamawiających do jednego, wybranego odbiorcy. Wspomogliśmy naszych hodowców funkcjonalnością multipaczki, która grupuje takie zamówienia i łączy je w jedną przesyłkę.

Lista wysyłek niezamkniętych

W ferworze codziennej pracy można zapomnieć o wczorajszych zamówieniach, które co prawda zostały odebrane przez klienta, ale nie zostały odpowiednio oznaczone w systemie. W module dziennych wysyłek dodaliśmy sekcję przypominającą o takich zagubionych wysyłkach.

Ulepszenia trybu skupionego

Również tryb skupiony doczekał się ulepszeń wpływających na jego stabilizację. Nasz tryb skupiony pozwala na ograniczenie widoku do zadań, które są ważne w trakcie pracy w pasiece. Stabilność tego trybu pozwala na nieprzerwaną i spokojną pracę przy wybieraniu, czy dodawaniu matek pszczelich do ulików weselnych, dlatego w tym sezonie skupiliśmy się na dopracowaniu wielu aspektów trybu skupionego

Podsumowując

Sezon 2023 był dla rozwoju aplikacji okresem bardzo intensywnych prac, które pokazały, że jest jeszcze wiele aspektów hodowli matek pszczelich, które wymagają naszej uwagi. Nie zdążyliśmy zrobić wszystkiego, co było w naszych planach, skupiliśmy się natomiast na informacjach płynących od hodowców, które pozwoliły nam rozwiązać ich problemy w miarę rozwijania się sezonu hodowlanego

Dzięki naszym wysiłkom, aplikacja jest teraz bardziej stabilna, lepiej zintegrowana z e-nadawcą i bardziej przyjazna użytkownikowi niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem dumny z osiągnięć naszych aplikacji, wiemy ile jeszcze pracy czeka przed nami i nie możemy się doczekać, aby dostarczyć naszym klientom jeszcze lepsze narzędzie na kolejny sezon.

Dziękujemy za zaufanie i współpracę!

Zdjęcie od Bianca Ackermann, znalezione na Unsplash

Podobał Ci się artykuł?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kontakt